Opdrachten Basiscursus Fotografie

Hier vind je de huiswerkopdrachten met betrekking op de Basiscursus Fotografie.
Bij iedere les hoort een wachtwoord, deze krijg je aan het einde van de les.